brn-vietnamese"title=
 • 乔姆ừ吴曲夫ị đến với Hệ Thống Trườ吴哥威克县。

  Mục蒂尤củaúng tôi lácung cấp cho quývị 新罕布什尔州ữ吴廷奇ầ恩西ếtđể 库夫ị 提奥·迪瓦奇ậ新罕布什尔州ậtôtin về Nề新墨西哥州ụ丙ủ一个骗局ị. 是的,我是ề吴全ọ吴đối vớ我úng tôi vìchôi biếTRằng sự 全塔姆·瓦塔姆·贾克ủ一个女孩ề乌提ết yếuđối vớ我是ự 南卡罗来纳州ủa họ信安。

  Thông báo赵phụ黄:Nếu quý vị không nói được tiếng安hoặc cần dịch vụ biên/phiên dịch miễn phí để hiểu các quy trình của nhà trường, vui lòng thông báo赵phòng lễ tân hoặc gọi(919) 852-3303。

  Đăng Ký và Ghi Danh Học Sinh

  Luật pháp tiểu bang North Carolina quy định rằng mọi trẻ em từ 7-16 tuổi phải đến trường。Năm đầu tiên strong con đường học vấn của trẻ được gọi là Mẫu Giáo。Để vào học Mẫu Giáo, trẻ phải được 5 tuổi vào hoặc trướng ngày 31 tháng 8 của năm học hiện tại。

  Để ghi danh cho con của quý vị, hãy liên hệ Trung Tâm ghi danh Quốc Tế (CIE)Chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị qutrình ghi danh và xác định xem liệu con của quý vị có cần tham dự kỳ thi về khả năng thành thạo tiếng Anh bắt buộc của tiểu bang hay không。Nếu ngôn ngữ chính của trẻ không phải là Tiếng Anh, nhân viên sẽ tổ chức kiểm tra khả năng thành thạo ngôn ngữ。

  国际招生中心
  迪拉德道5625号
  加里,北卡罗来纳州27518
  电话:(919)533 - 7169
  传真:(919)431 - 7462
  CIE@wcpss.net

  Vận Chuyển của Trường

  WCPSS cóxe buýtđađon học信美ễn phídánh cho tấTCả Học sinh náo sống cách trườ吴được chỉ đị新罕布什尔州ột dặm rưỡi、 五ớiđiề吴琪ện látrườ尼翁ằm trong danh sách các trườ吴được chỉ định củtrẻ. úng tôiũng cung cấp-dị五世ụ xe buýt cho các học sinh náo cónhu cầuđặ毕加索ệtđượ新罕布什尔州ậ恩比ết vđối vớ我ột vái trườ吴翠恩。

  Lịch Mở Cửa Củ一个Trường

  Ở trang thông tin trường học có thông tin về thời gian mở cửa và đóng cửa của từng trường。Ngày hóa trang tùy theo chính sách WCPSS về việc thiếu ý thức tuân thủ。Vui lòng liên hệ hiệu trưởng xem ngày hóa trang có trái với ý thức tuân thủ không。

  Bữa ăn ở trường

  Trẻ cần có những bữa ăn bổ dưỡng để học tập。Trường Công威克郡có các bữa ăn bổ dưỡng mỗi ngày học ở trường。Ăn sáng là $1,00 (K-5), $1,25 (6-12);ăn trưa là $2,00 (K-5), $2,25 (6-12);Con của quý vị có thể đủ điều kiện được hưởng các bữa ăn miễn phí hoặc với mức giá giảm。Nếu con của quý vị đủ điều kiện được hưởng các bữa ăn với mức giá giảm, trẻ sẽ được ăn sáng miễn phí và có thể mua bữa trưa với giá $ 0.40。Liên hệ (919) 856-2920 để biết thêm thông tin。